Міністерство освіти і науки України
Інститут археології НАН України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Науково-дослідний Центр Буковинознавства (Чернівці)


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі в роботі ІІІ наукового семінару
«Археологія Буковини: здобутки та перспективи»,
присвяченому 100-літтю від дня народження
відомого науковця Бориса Тимощука

Науковий семінар відбудеться 13 грудня 2019 р. на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корпус 14, ауд. 18).

Планується робота за наступними напрямами:
1. Історія дослідження археологічних старожитностей регіону. Персоналії в буковинській археології.
2. Проблеми кам’яної доби, епохи палеометалу й раннього заліза межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра.
3. Слов’яно-руська археологія та старожитності козацької доби.
4. Охорона та використання об’єктів історико-культурної спадщини Чернівецької області.

Передбачено очну та заочну форму участі.

Запрошення можна скачати тут.

Заяви із тезами доповіді, які прямо чи опосередковано (наприклад, на рівні аналогій) стосуються вказаних напрямів, а також відомостями про
автора та контактними даними приймаються до 10 листопада 2019 р. на електронну пошту: .

Телефон для довідок: (066) 149 61 10 – Микола Ільків.

Тези доповідей – літературно вичитаний текст обсягом до 2 сторінок формату А 4, із зазначенням імені та прізвища автора й заголовком, без
посилань. Верхнє і нижнє поле – по 2,0 см; ліве – 3,0 см; праве – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5.

Ілюстративний матеріал (за наявності) – 1 рисунок хорошої якості у форматі JPEG.

Збірник тез доповідей планується видати до початку роботи наукового семінару.

Проїзд, харчування і проживання – за рахунок учасників.

Оргкомітет