Інститут археології НАН України запрошує Вас взяти участь у ІІІ міжнародній археологічній конференції «Ольвійський форум (пам'яті В. В. Крапівіної)», що приурочена до 70-ти річчя від дня народження В. В. Крапівіної.

Співорганізаторами конференції виступають Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, НІАЗ «ОЛЬВІЯ», Благодійний фонд «Ольвійський меценат» сім‘ї Крапівіних та Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

До участі у конференції запрошуються спеціалісти в галузі археології періодів пізньої бронзи та скіфо-античного періоду. Працюватимуть три секції: археологія пізньої бронзи; скіфської
археології; античної археології.

Конференція відбудеться у першій декаді травня 2020 р. за адресою: Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54001,
Україна. Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу секцій, культурну програму (екскурсії, дружня вечеря тощо).

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного та паперового збірника тез, що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи (п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 07.07.2013 р.).
За бажанням авторів тези підготовлені у вигляді повної статті (до 1,0 д.а.) будуть надруковані у фаховому академічному наукометричному журналі «Емінак» (індексація та зберігання статей в системах eLibrary (РІНЦ), ERIH PLUS, Index Copernicus International та ін.). Подання та відбір статей для подальшого друку буде відбуватися під час конференції. До друку прийматимутися лише статті тих авторів, які приймали участь у роботі конференції.

Організатори забезпечують учасників та беруть на себе витрати за: презентаційними матеріалами, централізованим проживанням та дворазовим харчуванням, екскурсійною програмою та дружньою вечерею, присвяченої відкриттю конференції. При бажанні окремого проживання у готелях м. Миколаєва, учасник оплачує його самостійно. Організатори беруть на себе всі витрати за надання статтям індексу DOI та оплату вартості номера журналу за підсумками конференції.

Організатори не беруть на себе зобов’язань щодо оплати вартості проїзду учасників конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на веб-сайті Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: http://ihpl-mnu.mk.ua/ та Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України: http://mosk.mksat.net

Просимо надсилати тексти тез доповідей до 15 березня 2020 року в електронному вигляді на адресу оргкомітету: .

Від одного автора очікується не більш однієї статті(індивідуальної чи у співавторстві). Запрошення будуть надіслані після складення програми конференції.

Інформаційний лист можна завантажити тут.