14 травня 2020 р. відбулася чергова онлайн-зустріч Семінару з історії гуманітаристики в Україні.

Ганна Філіпова, к. і. н., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, виголосила доповідь на тему “«Творення героя» петровської епохи: образ державного діяча в російській та українській історіографії (на прикладі князя Олександра Меншикова)”.

Йшлося про складання історіографічної традиції у висвітленні біографії Меншикова як «еталонного» діяча часу правління Петра І та джерельне підґрунтя існуючих досліджень. Особливу увагу доповідачка приділила формуванню та тиражуванню міфів про зазначену персону, їх розповсюдженню як у XVIII ст., так і в сучасній масовій культурі.

Під час дискусії учасники семінару обговорили такі важливі аспекти теми, як: перспективи висвітлення взаємин представників оточення Петра І з Гетьманщиною в українській історіографії; підходи до об’єктивного осмислення Батуринської трагедії 1708 р.; можливості вивчення відображення історичних подій та персоналій в популярній культурі.

Доповідь супроводжували ілюстрації (сторінки з панегіриків та памфлетів початку XVIII ст. та праць дослідників ХІХ–ХХІ ст.) та цитати з тогочасних судових справ, повідомлень іноземних дипломатів при російському дворі, віршів та художньої прози.

Filipova 15 05

л. П. Пікарт «Кінний портрет князя Меншикова» 1704-1709 рр.