Група археологічних геоінформаційних досліджень Інституту археології цього року є співорганізатором конференції, яка присвячена археологічній спадщині. У фокусі уваги - дані дистанційного зондування Землі, оперативний моніторинг, картографування та документація для об'єктів археологічної спадщини.

Запрошуємо усіх до участі!

Місце та час проведення: Київ, 6 листопада 2020 р.

AS conf posters 1

Напрямки роботи конференції:

1. Новітні технології виявлення, обліку та моніторингу археологічної спадщини: світовий досвід та українські реалії;

2. Вигоди для археології від участі України у програмі ЄС “Copernicus”;

3. Правовий статус та функції Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції культурної спадщини, перспективи використання цими органами технологій аерокосмічної зйомки;

4. Новації законодавства України у частині землеустрою, просторового планування та інфраструктури геопросторових даних: виклики та перспективи;

5. Юридичні аспекти використання даних аерокосмічної зйомки та відповідного обладнання для проведення археологічних досліджень;

6. Врахування даних щодо археологічної спадщини в процесі оцінки впливу на довкілля;

7. Археологічна карта України: попередній досвід і новітні перспективи;

8. Використання сучасних технологій для протидії нелегальним розкопкам в Україні;

9. Аерокосмічна зйомка з метою моніторингу стану археологічної спадщини на тимчасово окупованих територіях України та у зоні збройного конфлікту: правові та організаційні аспекти.

Запропонований перелік питань є орієнтовним. Ви можете пропонувати свою тематику дослідження в межах означених напрямків.

Організатори: Інститут економіко-правових досліджень

Група археологічних геоінформаційних досліджень Інституту археології

Рада молодих вчених Інституту держави і права імені В. М. Корецького

Докладна інформація про участь та подачу матеріалів