ІІ Всеукраїнський археологічний з’їзд. Інформаційний Лист 3.

Інститут археології НАН України
ВГО Спілка археологів України
Міська рада м. Малин

Шановні колеги!

Дати проведення з’їзду змінені у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні, пов’язаною з COVID-19 та обов’язковими заходами, запровадженими органами державної влади.

Проведення з’їзду перенесено на 2021 рік.

Попередньо, місце проведення незмінне – м. Малин, Житомирської області.

Дати проведення – орієнтовно, вересень 2021 р.

Робота з’їзду проходитиме у форматі тематичних секцій та круглих столів.

Тези доповідей, подані авторами для участі у ІІ Всеукраїнському археологічному з’їзді будуть опубліковані до кінця 2020 р.

Про деталі участі буде оголошено додатково.

Адреса для листування:


 2nd Ukrainian Archaeological Congress. The Information Letter 3.

The Institute of Archaeology of NAS of Ukraine
The Association of Archaeologists of Ukraine
Malyn City Council

Dear colleagues!

The dates of the congress and the forms of participation will be modified in a view of the epidemiological situation in the country related to COVID-19 and according to the measures taken by the government.

The Congress has been postponed to 2021.

Place: city of Malyn, Zhytomyr Region.

Date: September 2021

The event will be organized by sessions and round tables.

Abstracts submitted by the authors for participation in the 2nd Ukrainian Archaeological Congress will be published by the end of 2020.

The details of participation will be announced additionally.

mail to: