11 листопада 2018 р. Рада молодих вчених Інституту археології НАНУ долучилася до організації науково-популярного фестивалю "Дні науки". В межах заходу, що проходив в Археологічному музеї, найменші відвідувачі мали змогу “зібрати” репліки давньої кераміки у форматі глиняного паззлу, Дмитро Ступак провів демонстрацію технології виготовлення крем'яних знарядь. Зацікавлену аудиторію зібрали науково-популярні лекції: “Балтський середньовічний могильник на р. Рось” Івана Зоценка (у співавторстві з В. Г. Івакіним, В. І. Барановим, Д. В. Бібіковим та С. В. Перевєрзєвим) та “Настільні ігри Давньої Русі” Наталі Хамайко.

Khamaiko DN

Zotsenko DN

Stupak DN

Deti DN