31 серпня 2018 року в Києві відбувся міжнародний воркшоп, присвячений попереднім результатам японсько-українського проекту з археоботанічних досліджень відбитків культурних рослин на кераміці неолітичної та енеолітичної доби Правобережної України з використанням репліка-SEM методу. Студії були проведені фахівцями Центру дослідження обсидіану та кременю університету Мейджи (Токіо, Японія), Інституту археології НАН України та Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Появу перших культурних рослин у Європі традиційно пов’язують з їх поширенням з Близького Сходу. Але останні археоботанічні дослідження засвідчили вирощування проса в північно-східній частині Китаю вже близько 10 000 років тому. Отже, з’явилися підстави розглядати походження євразійського сільського господарства як два спрямовані назустріч одне одному рухи, одним з перехресть яких була Україна. З метою вивчення цих процесів між Центром дослідження обсидіану та кременю університету Мейджи та Інститутом археології НАН України у вересні 2016 року було підписано протокол про міжнародну співпрацю. Роботи проводилися в рамках виконання проекту № 16K03166 Фонду грантів на підтримку наукових досліджень (KAKENHI) Японського товариства сприяння науці (головний дослідник — д-р Ейко Ендо). Координатор робіт з української сторони — к. і. н. Олександр Яневич, виконавці — д. і. н. Михайло Відейко та к. і. н. Дмитро Гаскевич.

Дослідження полягали у відборі зразків кераміки з відбитками рослин, виготовленні силіконових реплік їх зернівок і насіння та вивчення останніх за допомогою скануючого електронного мікроскопу. Впродовж трьох років в рамках проекту вивчено керамічні комплекси 53 пам’яток неоліту, енеоліту та доби бронзи, досліджено більше 16 000 фрагментів керамічних посудин, виготовлено 354 репліки відбитків. Наслідком робіт стало переосмислення процесу поширення культурних злаків на території України, що спирається на дуже надійні докази.

Для підбиття та оцінки попередніх результатів, а також обговорення питань їх публікації та перспектив подальших досліджень, в Науково-дослідницькій лабораторії археології історико-філософського факультету Київського університету ім. Бориса Грінченка 31 серпня 2018 р. було проведено воркшоп «Україна як перехрестя поширення культурних рослин в Євразії». Участь у ньому взяли безпосередні учасники проекту, а також фахівці, що сприяли дослідженню — археологи та археоботаніки з України, Литви та Німеччини.

Під час проведення воркшопу були заслухані та обговорені такі доповіді:
– д. і. н. Галина Пашкевич «Археоботаніка в Україні»;
– д-р Гієдре Мотузайте-Матузевічуте (Литовський Інститут історії, Вільнюс, Литва) «Археоботанічні дослідження в Україні та поширення сільського господарства у Євразії»;
– к. і. н. Дмитро Гаскевич (ІА НАНУ) «Проблеми радіовуглецевої хронології неоліту та енеоліту в Україні»;
– д. і. н. Михайло Відейко (Київський університет ім. Бориса Грінченка) «Сільське господарство в трипільській культурі»;
– д-р Вебке Кірлейс, д-р Марта Дал Корсо (Кільський університет, Кіль, Німеччина) «Нові методологічні підходи до рослинної домішки у обмазці»;
– Марія Відейко (Київський університет ім. Бориса Грінченка) «Відбитки злаків на трипільській обмазці»;
– д-р Ейко Ендо (університет Мейджи, Токіо, Японія), «Нові дані про злаки в Україні, використовуючи Replica-SEM метод»;
– Міндаугас Грікпедіс (Вільнюський університет, Вільнюс, Литва) «Археоботанічні дослідження в Білорусі»;
– д-р Хіро Насу (Університет наук Окаями, Окаяма, Японія) «Одомашнення та поширення проса у Східній Азії».
Результати роботи воркшопу підбив к. і. н. Олександр Яневич (IA НАНУ).

botan2  botan3 
Головний дослідник проекту д-р Ейко Ендо Спілкування у теплій дружній обстановці