Дорогі Колеги,

Ми з глибокою стурбованістю та співчуттям стежимо за війною, що розгортається в Україні. На нашу думку, однаково неприпустимі є невиправдані страждання, завдані вашій батьківщині та народові, та загроза, яку нинішня ситуація становить для культурної спадщини та установ, які займаються її охороною, збереженням та презентацією.

Ми в Музеї історії Будапешта заявляємо про нашу солідарність і повну підтримку.

Ми хочемо надати вам всю можливу допомогу, яка може знадобитися, будь то професійна, гуманітарна чи інша, як сьогодні, так і після закінчення війни, яке, сподіваємося, буде незабаром. Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас.

Бажаємо вам сил, стійкості та віри, щоб витримати ці важкі часи.

Співробітники Музею історії Будапешта


Dear Colleagues,

We are following the unfolding war in Ukraine with deep concern and sympathy for you. In our opinion, the unjustifiable suffering brought to your homeland and people and the threat the current situation represents to cultural heritage and the institutions dedicated to its preservation, conservation, and presentation are equally unacceptable.

We at the Budapest History Museum declare our solidarity and full support.

We wish to provide you with all possible assistance that might be needed, whether professional, humanitarian, or other, both today and after the war is over, which we hope will be soon. Please do not hesitate to contact us.

We wish you strength, perseverance and faith to endure these hard times.

The staff of Budapest History Museum


Лист підтримки у форматі .pdf