З глибоким сумом сповіщаємо, що 10 квітня 2018 року пішла з життя Світлана Іванівна Круц — відома в Україні та за її межами дослідниця у галузі історичної, етнічної і фізичної антропології, кандидат історичних наук.

Світлана Іванівна була серед тих, хто створював сучасну українську антропологічну школу. Більше півстоліття вона віддала роботі в Інституті археології НАН України, де протягом п’яти років очолювала сектор палеоантропології.

Для широкого кола колег Світлана Іванівна Круц назавжди залишиться авторитетним фахівцем у царині палеоантропології півдня Східної Європи, нею розроблені питання антропологічного складу носіїв численних археологічних культур України і суміжних територій. Вагомим науковим внеском дослідниці є розробка проблеми походження та генетичних зв’язків населення ямної, катакомбної і зрубної культур, чому присвячені її монографії «Население территории Украины эпохи меди-бронзы» (1972) та «Палеоантропологические исследования в Степном Поднепровье» (1984). Вона є автором розділів у фундаментальних виданнях «Археология Украинской СССР» та «Давня історія України», редактором збірника «Антропологические данные о составе древнего населения Украины» (1984). Останнім часом С. І. Круц плідно працювала над проблемою антропологічного складу скіфського населення Північного Причорномор’я, опублікувала ґрунтовну монографію «Скифы степей Украины по антропологическим данным» (2017).

Світлана Іванівна самовіддано працювала в десятках археологічних експедицій, завдяки її ентузіазму зібрано численні антропологічні колекції, нею введено до наукового обігу величезний масив краніологічних даних. Протягом кількох років С. І. Круц очолювала Палеоантропологічну експедицію, під її керівництвом було систематизовано більше 10 тисяч антропологічних об’єктів та створено «Каталог палеоантропологічних колекцій», до якого регулярно звертаються вітчизняні та зарубіжні дослідники.

Більшість українських антропологів вважають за честь називати своїм учителем Світлану Іванівну Круц, нею підготовлені три кандидати наук. Вони зобов’язані їй своїм професійним становленням, формуванням історичного мислення, смаку до наукових пошуків.

Світлана Іванівна Круц була взірцем академічної доброчесності та безкомпромісності, виключно принциповою та порядною людиною, інтелігентом з великої літери. Пам’ять про цю щедру душею жінку і блискучого науковця довго житиме в серцях її колег та учнів.