Олег Сухобоков, Світлана Юренко. 2019. Давній Путивль. Київ; Суми: Університетська книга.  – 344 с.: іл.

Фундаментальна монографія д.і.н. О.В. Сухобокова та к.і.н. С.П. Юренко «Давній Путивль» підводить підсумки багаторічних досліджень літописного міста і регіону Посейм’я. Ця робота виконана на підставі ретельної обробки та аналізу введеного до повноцінного наукового обігу величезного масиву даних, отриманих в результаті тривалих історико-археологічних досліджень Путивля.

Putivl b

Монографія містить передмову, шість розділів, висновки та два додатки.

Відділ давньоруської та середньовічної археології Інституту Археології НАН України підтримав створення і публікацію монографії «Давній Путивль».

Книжка «Давній Путивль» гармонійно поєднує високий рівень наукового дослідження, науково-популярний стиль викладу матеріалу та максимально можливу на сьогодні виразну візуальність, що є передумовою значної уваги до видання не лише фахівців, а й широкого читацького загалу. Окрему увагу привертає розкішне візуальне та поліграфічне оформлення монографії. Ця книжка, підготовлена до друку у видавництві «Університетська книга» м. Суми і надрукована на Харківській книжковій фабриці «Глобус» є вагомим внеском у сучасну археологічну наукову літературу і є публікаційно-видавничим взірцем, вартим спеціальної професійної відзнаки.

Інформація щодо придбання книги міститься на сайті видавця Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі