Для кожного науковця вихід його монографії — це надзвичайна і довгоочікувана подія. Адже науковець вкладає у свою працю не лише знання, накопичені за роки — десятиліття — століття… Але й душу, частинку себе.

Монографія Сергія Горбаненка й Олега Журавльова «Літописні слов’яни передодня утворення Давньої Русі: тваринництво чи мисливство» була підготовлена в межах наукових інтересів Інституту археології НАН України, у відділі археології ранніх слов’ян. Гідний рівень підготовки для читача забезпечило фінансування від «Архітектурно-археологічної експедиції» Інституту археології НАН України, «Дніпро-Псельської ранньослов’янської експедиції», НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України; якісну підготовку матеріалів до друку здійснило видавництво «Майдан» у Харкові.

Але друк монографії у цьому видавництві так і не відбувся. Почалась війна. По Харкову відбулись і продовжують відбуватись обстріли терористів з Росії. А весна в Харкові почалась із ракетного удару по центру міста. Видавництво зупинилось.

Саме в цей час на допомогу прийшли колеги з Литви: наперекір будь-яким руським воєнним кораблям, зусиллями Литовської академії наук книгу було надруковано. Нині тираж прямує до України.

Автор, завідувач відділу та керівництво Інституту щиро дякують колегам з Литви. Литовській академії наук та її президенту Юрасу Банісу та голові видавництва Зієні Турчинськієнє за неймовірно швидку та ефективну допомогу та підтримку археології України у ці важкі часи. Також вдячні за допомогу колегам акад. Євгеніюсу Йовайші та др. Аудрюсу Астраускасу.

Gorbanenko Zhuravliov 2021

..............................................................................

Karas, mokslas ir tikri draugai

Kiekvienam mokslininkui jo monografijos išleidimas yra nepaprastas ir ilgai lauktas įvykis. Juk mokslininkas į savo darbą investuoja ne tik per metus ir dešimtmečius ar net šimtmečius sukauptas žinias... Bet ir sielą, dalelę savęs.

Serhiy Gorbanenko ir Olego Žuravliovo monografija «Metraštiniai slavai iki Rusios: gyvulininkystė ar medžioklė» parengta Ukrainos Nacionalinės Mokslų akademijos Archeologijos instituto Ankstyvųjų slavų skyriuje. Parengiamuosius darbus finansavo Ukrainos nacionalinės Mokslų akademijos Archeologijos instituto «Architektūros ir archeologijos ekspedicija», «Dniepro-Pselio ankstyvųjų slavų ekspedicija», tyrimų centras «Archeologijos paminklų gelbėjimo tarnyba».

Tačiau monografijos atspausdinti nepavyko... Prasidėjo karas. Rusijos teroristai apšaudė ir apšaudo Charkovą. O pavasaris Charkove prasidėjo raketos smūgiais į miesto centrą. Leidykla sustabdė savo veiklą.

Kaip tik tuo metu į pagalbą atskubėjo kolegos iš Lietuvos: nepaisant bet kokių Rusijos karo laivų, knyga išleista Lietuvos Mokslų akademijos pastangomis. Šiuo metu tiražas keliauja į Ukrainą.

Autorius, katedros vedėjas ir instituto vadovybė nuoširdžiai dėkoja kolegoms iš Lietuvos. Lietuvos mokslų akademijai ir jos prezidentui Jūrui Baniui bei leidyklos vadovei Zinai Turčinskienei už neįtikėtinai greitą ir veiksmingą pagalbą ir paramą Ukrainos archeologijai šiais sunkiais laikais. Taip pat esame dėkingi už pagalbą kolegoms akad. Eugenijui Jovaišai ir dr. Audriui Astrauskui.

З монографією можна ознайомитись за посиланням / Monografiją rasite nuorodoje.