Горбаненко, С. А. (ред.). 2022. Магія повсякдення давніх слов’ян. Нариси. Київ: Академперіодика, 210 с.

ISBN: 978-966-360-460-2

doi: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.460.210

Автори: Я. Володарець-Урбанович, С. Горбаненко, І. Готун, М. Куна, Л. Михайлина, Ю. Пуголовок, Н. Профантова, С. Тараненко, Р. Терпиловський

Пропоновані нариси описують деякі аспекти духовного життя давніх слов’ян. Книга містить десять оповідань: від аналізу солярної символіки в житті давніх слов’ян до спроби пошуку місця капища Волоса на київському Подолі. Нариси допоможуть читачеві відчути «лабораторію» досліджень з археології на всіх етапах: виявлення археологічних матеріалів, застосування методів природничих наук, залучення писемних та етнографічних джерел. І як наслідок — синтез нових ідей та цікаві обґрунтовані висновки.
Для всіх, хто цікавиться нашою історією, археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів та студентів вишів.

Із матеріалами можна ознайомитись тут: https://www.academia.edu/87790065
і на сайті ВД "Академперіодика: https://akademperiodyka.org.ua/uk/books/magic/