Побачив світ науковий збірник «Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів» серії «Археологія і давня історія України», 2016, вип. 4 (21).

Збірник присвячено вивченню формування міста південноруських земель в системі між цивілізаційних контактів. Започаткована у 2004 р. серія наукових видань з міської тематики налічує на сьогодні вже чотири видання. Важливі питання генезису міста, атрибутації археологічних комплексів оборонних споруд, планіграфії внутрішньої забудови та інші знаходили своє висвітлення в роботах вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з міської тематики. У запропонованих на розгляд читача роботах висвітлено торгівельні, економічні та культурні зв’язки південно-руських міст з країнами Балтії, Причорномор’я, Східної та Центральної Європи.

Збірник надійшов до бібліотеки ІА НАН України. Переглянути зміст збірника можна за посиланням на сайті Спілки.