Темататична збірка «Кераміка та скло Східної Європи від середньовіччя до модерного часу».

ADIU 2018 1


Шановні колеги!

Інститут археології Національної академії наук України з великим задоволенням запрошує Вас взяти участь в першому тематичному випуску
«Кераміка та скло Східної Європи від середньовіччя до модерного часу».


Заплановано подачу збірника до наукової серії «Археологія і давня історія України», що планується до друку на початку 2018 р.

Тематика. Випуск присвячено дослідженню питань хронології, типології, виробництва та імпорту керамічних та скляних виробів на теренах Східної Європи широкого хронологічного періоду, від X до кінця XIX століть.

Мова та обсяг. Статті приймаються до друку українською, російською та англійською мовами обсягом до 2 друкованих аркушів включно з ілюстраціями, анотацією та ключовими словами мовою статті, резюме та ключовими словами двома іншими мовами.

Термін. До 1 травня 2017 року просимо надсилати заявки для участі в наступному вигляді: тема, автор та його місце роботи, коротка анотація статті обсягом до 600 друкованих знаків.

Редакційна колегія та упорядники випуску залишають за собою право відбору матеріалів, що будуть залучені до друку.
Правила оформлення статті будуть вислані після отримання заявки.
До 30 листопада 2017 р. має бути наданий повний текст публікації
Пропозиції щодо участі просимо надати за адресою: ,

Упорядники та відповідальні за випуск:
Ірина Тесленко, Леся Чміль, Ельвіра Починок – Інститут археології НАН України

ADIU 2018 2