Вийшов друком тринадцятий випуск наукового збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica». Випуск містить ювілейний розділ «До 95-річчя з дня народження І. Г.  Шовкопляса».

Проблемно-тематичний діапазон вміщених у виданні досліджень є широким і різноманітним: проблеми розвитку теоретичних і методичних уявлень вітчизняної біографістики та біобібліографії, проблемно-тематичний діапазон української біографіки, формування вітчизняних ресурсів біобібліографічної інформації.

Слід відзначити, що це перший випуск збірника, який засвідчує співпрацю вітчизняних біографістів із європейськими колегами та принципову спільність їх пошуків і ціннісних домінант, а також увагу до проблем уніфікації «мови науки» в межах біографістики як міждисциплінарного знання.

Випуск містить також ювілейний розділ «До 95-річчя з дня народження І. Г. Шовкопляса», матеріали в якому дібрані таким чином, що читач може побачити видатного археолога, історика, біографіста і бібліографа І. Г. Шовкопляса в сукупності його зв’язків, на тлі часу, у відлунні доль і діянь інших людей.

Окрім того в збірнику представлено досвід Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного та Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв як інтеграторів і поширювачів біографічного знання.

Із електронною версією збірки можна ознайомитися на на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Джерело: Прес-служба НБУВ