Шановні колеги, вийшла друком довгоочікувана монографія С.І. Круц! Це фундаментальне дослідження розкриває секрети походження і антропологічного складу скіфів на теренах України.

Круц С.И.
Скифы степей Украины по антропологическим данным. Киев — Берлин: Издатель Олег Филюк, 2017 («Курганы Украины», Т.5). — 202 с.
Kruc S.I.
Die Skythen der Ukrainischen Steppe gemäß anthropologischen Daten. Kiev — Berlin: Herausgeber Oleg Filjuk, 2017 (“Kurgane der Ukraine”, B.5). — 202 S.

УДК: [903.5: 572.2] (477.7) "6383"
ББК: Т4 (4Укр.7) 112в2: Е7
Редактори: канд. іст. наук С.В. Полін, канд. іст. наук І.Д. Потєхіна.

 

Монографія видатного українського антрополога Світлани Іванівни Круц присвячена дослідженню антропологічного складу і походження степових скіфів Північного Причорномор'я. Автор досліджує ці проблеми на основі залучення величезного обсягу нових антропологічних матеріалів, здобутих під час розкопок новобудовних експедицій Інституту археології в 1960-1990 рр. Залучені також і вже раніше опубліковані дані. Автор доходить висновку про неоднорідний склад скіфів Північного Причорномор'я, як степових, так і лісостепових, і про місцеве походження більшої частини з них на основі населення попередньої епохи бронзи і передскіфського періоду. Зафіксована також група скіфів, походження якої пов'язане зі східними регіонами скіфо-сибірського світу, поява яких у Північному Причорномор'ї відзначається з передскіфського періоду.

У Додатках публікуються дослідження з антропології населення України передскіфського періоду (Додаток 1), про склад населення Східного Криму в скіфський час за матеріалами могильника Фронтове-I (Додаток 2), а також нові антропологічні матеріали з курганів скіфської знаті Північного Причорномор'я (Додаток 3). У Додатку 4 надається перелік друкованих праць С.І. Круц.

Книга представляє безперечний інтерес для антропологів, археологів, а також для всіх, хто цікавиться скіфською проблематикою Північного Причорномор'я і скіфо-сибірського світу в цілому.