23 вересня у відділі «Археологічний музей» Інституту археології НАН України відбулася презентація книги «Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали».

Анна Яненко, автор-упорядник видання, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, розповіла про структуру й основний зміст книги. Видання «Археологічний музей Всеукраїнської академії наука» складається з двох взаємопов’язаних частин: перша – авторське бачення розвитку тогочасних подій, – фокусує увагу читача на формуванні концепції Всеукраїнського археологічного музею та її втіленні, створенні і функціонуванні Археологічного музею ВУАН, долі археологічних колекцій, науково-фондовій, експозиційній, науково-дослідній, культурно-освітній, господарсько-технічній роботі установи; друга – 71 різноплановий документ з історії створення й діяльності першої академічної музейної інституції, яка посіла помітне місце у інституціональній інтелектуальній мережі 1920–1930-х рр. Значний масив маловідомих документів дозволить дослідникам історії гуманітаристики 1920–30‑х рр. та усім небайдужим до історії музейництва й археології України скласти власне уявлення про людей, установи та події тих часів.