Статті, що увійшли до наукового збірнику, висвітлюють питання етнокультурного та соціального розвитку слов’ян від середини І тисячоліття н. е. — у добу їх великого розселення і напередодні утворення держави.

Запропоновані статті різноманітні за змістом: від джерелознавчих публікацій до інтерпретації археологічних комплексів, аналізу окремих категорій матеріалів і висвітлення дискусійних проблем походження та історичного розвитку слов’ян.

InScTer2 2019 1

In Sclavenia terra, 2018, 2

Зміст / Contents

Вступ (3—4) Preamble

НАУКОВА СПАДЩИНА / SCIENTIFIC HERITAGE
Абашина, Н. С. В. Д. Баран — дослідник історичних витоків українського народу (5—18)
Abashyna, N. S. V. D. Baran — researcher of the historical origins of the Ukrainian people

ДО ВИТОКІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ / AT THE ORIGINS OF KYIV RUS
Касюк, А. Ф. Барыскавічы 1 — паселішча V—XI ст. у Мазырскім Палессі (19—52)
Kasiuk, A. F. Baryskavichy 1 — settlement 5th—11th century AD in Mazyr Palesie

Пуголовок, Ю. О. Новітні дослідження Опішненського городища (53—60)
Puholovok, Y. O. The newest investigations of Opishne hillfort

Колода, В. В. Роменська садиба на городищі Коропові Хутори (61—72)
Koloda, V. V. Romny homestead at Koropovy Khutora fortified settlement

Прищепа, Б. А. Житла райковецької культури в басейні р. Горині (73—92)
Pryshchepa, B. A. Dwellings of Raikovetska culture in the basin of the Horyn River

ВІРУВАННЯ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН / THE BELIEFS OF ANCIENT SLAVS
Горбаненко, С. А. «Магічний» посуд давніх слов’ян (93—112)
Gorbanenko, S. A. «Magical» vessels of the ancient Slavs

ДИСКУСІЇ / DISCUSSIONS
Володарець-Урбанович, Я. В. Речі побутово-ремісничого характеру в складі слов’янських скарбів кола Мартинівки (113—138)
Volodarets-Urbanovich, Ia. V. Items of domestic-handicraft character in Slavs hoards type of Martynivka

БІБЛІОТЕКА СЛАВІСТА / SLAVISTIC LIBRARY
Надія Володимирівна Лінка. Бібліографічний покажчик (139—141)
Nadiya Vladimirovna Linka. Bibliographic index

Лукерія Маркіянівна Рутківська. Бібліографічний покажчик (142—147)
Lukeria Markiyanivna Rutkovskaya. Bibliographic index

Видання здійснене за підтримки установ та організацій:
«Архітектурно-археологічна експедиція» ІА НАН України;
ВГО «Спілка археологів України»;
ДІКЗ «Межибіж»;
«Рятівна археологічна служба» (Львів),
за що відповідальні редактори щиро вдячні.

Добірка випусків періодичного збірника «In Sclavenia Terra» на сайті «Спілки археологів України» (у форматі .pdf).