У 2019 році вийшла друком колективна наукова монографія «Пам’ятки черняхівської культури Полтавської області» (автори: Абашина Н. С., Магомедов Б. В., Рейда Р. М.).

Монографія містить каталог поселень, могильників та окремих знахідок черняхівської культури (ІІІ – початок V ст. н.е.), виявлених та досліджених в Полтавській області. Також розглянуто історію та результати вивчення цих старожитностей як джерела для реконструкції історії, економіки та побуту людності України середини І тис. н.е.

Abashyna Magomedov Reida 2019

Книга дозволяє скласти уявлення про поширення та особливості пам’яток черняхівської культури на території Полтавської області та окреслити перспективи для подальших досліджень.

Для археологів, істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться минулим нашого краю.