На початку жовтня вийшов друком другий випуск збірника "Історична антропологія та біоархеологія України".

Потєхіна, І. Д. (ред.). Від трипілля до козаччини. — Київ: ІА НАН України, 2020. — 162 с. Історична антропологія та біоархеологія України. Випуск ІІ.

Збірник є серійним виданням відділу біоархеології Інституту археології НАН України. Випуск ІІ присвячений пам’яті видатного антрополога Світлани Іванівни Круц. Він містить результати сучасних досліджень українських та зарубіжних вчених з проблематики історичної антропології та біоархеології. У ньому висвітлено питання походження, антропологічного складу та генетичних зв’язків населення території України від епохи енеоліту до доби козацтва, розглянуто особливості його демографії, адаптації до навколишнього середовища, захворювань та господарської діяльності.

Відділ біоархеології щиро вдячний Науково-дослідному центру «Рятівна археологічна служба» за фінансове сприяння у виході випускуС. А. Горбаненку за верстку та А. В. Панікарському за дизайн обкладинки!

IABU 2 big2

Головний редактор видання:
І. Д. ПОТЄХІНА, канд. істор. наук, доц. НаУКМА

Відповідальний редактор:
О. В. СИМОНЕНКО, д-р істор. наук, член-кор. Германського археологічного інституту

Відповідальний секретар:
О. Д. КОЗАК, канд. істор. наук, доц. НаУКМА

Редакційний колектив:
М. К. ЛІЛЛІ, професор археології університету м. Умео, Швеція
О. П. МОЦЯ, член-кор. НАН України, проф.
Т. О. РУДИЧ, д-р істор. наук
Т. І. СЛОБОДЯН, канд. істор. наук
Р. В. ТЕРПИЛОВСЬКИЙ, д-р істор. наук, проф. КДУ
Ю. В. УШКОВА

 

ЗМІСТ

Вступ-присвята (І. Д. Потєхіна) — 5

Список друкованих праць Світлани Іванівни Круц (укладач С. В. Полін) — 10

В. В. Отрощенко. Погляд антрополога (спогади про Світлану Іванівну Круц) — 14

M. Schultz. Zur Geschichte der Krankheiten | М. Шульц. До історії захворювань — 16

І. Д. Потєхіна, Т. І. Слободян. Трипільські кремаційні поховання на території України: перша антропологічна експертиза — 38

Л. В. Литвинова. Демографічна структура скіфської популяції за матеріалами могильника Мамай-Гора — 46

О. П. Журавльов, Л. В. Сичова. Кісткові рештки ссавців з античного поселення Чортувате VІІ — 52

О. В. Гопкало, Т. О. Рудич. Напутня м’ясна їжа з поховань культури Черняхів — Синтана-де-Муреш — 61

Т. О. Назарова. Населення ранньосередньовічного Херсонесу за даними антропології — 70

Т. О. Рудич. Антропологічний матеріал із розкопок могильника давньоруської доби біля с. Козаровичі — 78

J. Piontek. Etnogeneza Słowian jako obszar badań interdyscyplinarnych — punkt widzenia antropologii fizycznej — 92

М. В. Кублій. Археозоологічний комплекс періоду Київської Русі з пам’ятки Огрінь 8 — 103

Ю. В. Долженко. Краніологія чоловічих поховань Золотоординського часу з пониззя р. Псел — 108

І. Д. Потєхіна. Краніологічний комплекс мешканців містечка Стайки XVII ст. і його походження — 125

Ю. В. Ушкова. До питання про ознаки вершництва на антропологічному матеріалі — 140

О. Д. Козак. Поховання чи захоронення? — 154

Методичні рекомендації з польової антропології — 161

 

Випуск ІІ у форматі .pdf