З 4 січня по 31 березня 2022 року співробітники науково-дослідних та науково-організаційних підрозділів Інституту археології переводяться на дистанційну форму роботи.

 Nakaz 3 2022