Шановні колеги!

Відділ аспірантури Інституту археології повідомляє, що у 2023 р. не здійснюватиме набір до аспірантури у зв’язку з проходженням процесу поновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти у МОН та акредитації програми у НАЗЯВО.

Підстави:
1. Лист Відділу наукових і керівних кадрів НАН України про переоформлення ліцензій від 30.11.2022 № 10/220.
2. Лист МОН щодо переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти від 14.12.2020 № 1/9-687.