16 січня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту археології, на якому було підведено підсумки роботи у 2019 р. та затверджено звіт про науково-дослідницьку діяльність Інституту.

Zvit 2019

2019 р. виконувалась робота за 13 відомчими науково-дослідними розробками: п’ять (3 фундаментальних, 2 прикладні) завершені; дві цільові, п’ять фундаментальних та одна прикладна продовжені.

В цілому за звітний період співробітниками Інституту опубліковано 6 монографій (колективних та індивідуальних, у т.ч. за кордоном) загальним обсягом 179,8 обл.-вид. арк.; 11 розділів у колективних монографіях (51,8 д.а.), усі у закордонних виданнях; 13 збірників наукових праць (журнали, періодичні видання, збірники наукових праць) загальним обсягом 385,8 д.а., 3 автореферати кандидатських дисертацій (3 д.а.), 3 автореферати докторських дисертацій (4,9 д.а.), 396 наукових статей (378,605 д.а.), 139 тез доповідей (18,92 д.а.), 5 розділів у науково-популярному виданні (5 д.а.), 21 науково-популярних статей (16,9 д.а.). Наукових публікацій поза виконанням НДР – 21 (19,25 д.а.) Загалом 741,375 д.а.

Окрім того, підготовано щорічної технічної документації (звітів про польові археологічні дослідження) 157 од. (540,15 д.а.).

Роботи, що входять до міжнародних баз даних: Scopus – 42, Web of Science – 11 (загалом 46) (59,2 д.а.).

У 2019 році Інститутом було проведено 45 археологічних експедицій, серед яких 13 міжнародних.

Протягом 2019 р. було розглянуто 363 заяви установ та організацій, знято з розгляду 3 заяви, відкладена 1 заява до з’ясування обставин по суті та підготовлено обґрунтовану відмову 44 дослідникам на підставі: порушення дослідником вимог пам’яткоохоронного законодавства; недостатньої кваліфікації особи, на яку подається заява про видачу Відкритого листа; необґрунтовано великий обсяг запланованих польових археологічних досліджень; проведення археологічних досліджень не належить до видів діяльності установи; територія на , якій планується проводити археологічні дослідження, не входить до меж заповідника; недостатня наукова та інформаційна якість звіту, поданого дослідником за попереднім Відкритим листом (негативна рецензія); більш всього за неподання дослідником звіту про результати проведених археологічних досліджень за попереднім Відкритим листом.
Підготовлено матеріалів для 165 археологів на проведення археологічних досліджень загальним обсягом 3,1 д.а. до 6 засідань Тимчасової Кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів (Відкритих листів).
На підставі рішень Тимчасової Кваліфікаційної ради було підготовлено 319 Відкритих листів.

Інститутом було виконано госпдоговірних робіт 123, що складає 48,8% від загального фінансування Інституту.