Інститут археології Національної академії наук України оголошує конкурс на присудження премії імені видатного ученого України, археолога Гліба Юрійовича Івакіна.

Івакін

 З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили відкриття, що мають важливе значення для розвитку археологічної науки України, з метою популяризації наукової археологічної діяльності Інститут археології Національної академії наук України запроваджує присудження премії імені видатного ученого України, археолога Гліба Юрійовича Івакіна на підставі проведеного конкурсу та в порядку, передбаченому Положенням про премію. У 2020 р. розмір премії становить 50 тис. гривень.


Премія присуджується за видатні досягнення у галузі археології середньовічних міст, історичної топографії, урбаністики, архітектурно-археологічних досліджень та візантійських студій у випадку, якщо останні засновані на вивченні археологічних джерел.


У конкурсі на здобуття іменної премії можуть брати участь:
а) дослідники, які працюють у галузі археології в наукових та науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, і в організаціях, розташованих на території України, Європи, світу.
б) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття іменної премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, зазначених у підпункті „а” цього пункту.


На здобуття іменної премії можуть бути висунені:

• наукові праці лише після того, як мине не більше п'яти років після їх публікації на момент подачі документів на здобуття премії;
• дисертаційні дослідження, після підтвердження їх ДАК України або кваліфікаційними органами країн, де захищено дисертаційне дослідження та після видачі відповідного диплому, з часу захисту яких пройшло не більше п’яти років на момент подачі документів на здобуття премії. Датою захисту вважати дату видачі диплома про здобуття наукового ступеня.
• наукові праці, рекомендовані до друку вченими радами установ і які відповідають стандартам оформлення та критеріям наукових видань країн, де видано працю. І з часу рекомендації яких минуло не більше року з моменту рекомендації до друку.

Наукові праці на здобуття іменної премії, не пізніше 1 серпня подають до Інституту археології Національної академії наук України (04210, Київ-210, просп. Героїв Сталінграда, 12) з написом «На здобуття премії імені Г.Ю. Івакіна».
Дотримання усіх вимог та строків при подачі праць та супутніх документів на здобуття іменної премії є обов’язковим. Усі деталі містяться у Положенні про премію.

З додаткових питань звертайтеся на адресу:  

З повагою,
учений секретар Інституту археології.