14.12.2018 р. відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурна спадщина і сталий розвиток» з нагоди 30-ліття від заснування ДІАЗ “Стародавній Київ”.

Vystavka

Організатори конференції: Київська міська державна адміністрація, Департамент охорони культурної спадщини, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використання памяток історії, кільтури і заповідних територій, ДІАЗ “Стародавній Київ”, Інститут Археології НАН України.

Мета конференції: узагальнення наукових досліджень і розробка практичних рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем охорони та збереження об’єктів культурної спадщини ДІАЗ “Стародавній Київ”, а також розширення наукового інформаційного обміну між спеціалістами в галузі пам’яткознавства, музеєзнавства, історії та археології з подальшим формуванням тематик спільних наукових досліджень.
Проблематика конференції: місто-музей і місто музеїв; культурна спадщина та креативна економіка міста; культурний туризм міських агломерацій; механізми музеєфікації та створення експозицій в міському просторі; проблеми консервації, реставрації та музеєфікації об’єктів культурної спадщини у міському середовищі, популяризація об’єктів культурної спадщини та ефективних методів їх збереження.

Напрямки роботи конференції:
Секція 1. Місто і пам’ять.
Секція 2. Теоретичні та практичні засади охорони культурної спадщини та сучасні тенденції реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини у міському середовищі.
Секція 3. Локальні археологічні дослідження. Сучасні практики археологічних розкопок у міському середовищі. Консервація та музеєфікація.

Круглий стіл. Big Data та управління інформаційними базами культурної спадщини.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

11:00–16:00 – Під час проведення конференції на базі Подільської археологічної постійнодіючої експедиції Інституту археології НАНУ (вул. Г. Сковороди, 9-Б) відбудеться археологічна секція «Локальні археологічні дослідження. Сучасні практики археологічних розкопок у міському середовищі. Консервація та музеєфікація».

18:30–20:00 – Відкриття виставки до 30-річчя створення ДІАЗ «Стародавній Київ»: «Археологічний портрет стародавнього Києва: життя рибалки, фальшивомонетника, митника... (за матеріалами розкопок Архітектурно-археологічної експедиції у 2016—2018 рр. під керівництвом Гліба Івакіна)».

Екпозиційний зал знаходиться за адресою вул. Андріївський узвіз, 5/31.

На виставці представлені матеріали трьох київських розкопів, які відбулися в історичній частині міста: по вул. Десятинна, 9 (на подвір’ї посольства Великої Британії в Україні) дослідили два поховання рубежу Х–ХІ ст.; на території парка «Володимирська гірка» виявили зразки давньоруського церковного начиння; по вул. Кирилівська, 37 (Поділ) зафіксували п’ять давніх культурних горизонтів, найдавніший з яких сформувався близько 1400 років тому. Найдавніший культурний шар представлений житлом з піччю, яке датується пізнім етапом празької культури (VI–VII ст.). Унікальні артефакти ХІ–ХІІ ст. підтверджують функціонування великокняжої митниці на північному в’їзді до Києва (шлях на Вишгород). Різноманітні й цікаві знахідки XVII–XVIII ст. (зокрема, пічні коробчасті кахлі, кухонний і столовий посуд, іграшки та інше) свідчать про самобутній побут київських міщан.
Мета виставки підкреслити, що культурні нашарування, комплексно досліджені археологами, є важливим джерелом знань щодо вивчення історії Києва та життя декількох десятків поколінь киян. А сучасні археологічні дослідження – це не лише квадрати розкопів, стратиграфічні шари, яскраві артефакти. Це ще й широкий комплекс матеріалів для різних аналізів методами сучасних природничих наук, результати яких істотно доповнюють інформацію про пам’ятку та окреслюють багато аспектів життя давньої людини. Знахідки археологів яскраво засвідчують загальнокультурну цінність старожитностей Києва – одного з найдавніших міст Європи.

Програма конференції.