25 та 26 квітня 2017 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту докторських дисертацій при Інституті археології НАН України.

 

25 квітня 2017 р. відбудуться:

Захист дисертації БРОВЕНДЕРА Юрія Михайловича, кандидата історичних наук, доцента, вченого секретаря (Донбаський державний технічний університет МОН України, м. Лисичанськ), на тему «Донецький гірничо-металургійний центр доби бронзи», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Науковий консультант:
Отрощенко В. В., д.і.н., професор, завідувач відділу енеоліту – бронзового віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Іванова С. В., д.і.н., професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
Клочко В. І., д.і.н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «КиєвоМогилянська академія»);
Литвиненко Р. О., д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Донецький Національний університет ім. Василя Стуса).

 

Захист дисертації КУЗЬМІЩЕВА Олександра Геннадійовича, молодшого наукового співробітника відділу античної археології (Інституту археології НАН України), на тему «Э. Р. фон Штерн и становление отечественной античной археологии Северного Причерноморья (конец XIX — начало XX века)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник:
Буйських С. Б., к.і.н., старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:
Скржинська М. В., д.і.н., старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків і раннього нового часу);
Охотніков С. Б., к.і.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Одеський археологічний музей НАН України).

 

26 квітня 2017 р. відбудуться:

Захист дисертації МАНІГДИ Ольги Володимирівни, молодшого наукового співробітника відділу археології Києва (Інститут археології НАН України), на тему «Село Галицької та Волинської земель (археологічна карта ХХІІІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник:
Моця О. П., д.і.н., професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Михайлина Л. П., д.і.н., доцент, генеральний директор (Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник);
Панишко С. Д., к.і.н., доцент, доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки).

 

Захист дисертації ПШЕНИЧНОГО Юрія Леонідовича, наукового співробітника відділу історії Державного історико-культурного заповідника м. Дубно, аспіранта кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), на тему «Історична топографія Дубна і його округи в X–XVIII ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник:
Панишко С. Д., к.і.н., доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Офіційні опоненти:
Возний І. П., д.і.н., професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Прищепа Б. А., к.і.н., доцент кафедри історії України (Рівненський державний гуманітарний університет).

 

Засідання відбудуться о 14 годині в залі засідань Інституту (10 поверх).

 

Вчений секретар спецради О. Є. Фіалко