10 та 11 жовтня 2017 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України.

 

10 жовтня 2017 р. відбудуться:

Захист дисертації ГЕРШКОВИЧА Якова Петровича, к.і.н., старшого наукового співробітника відділу енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України) на тему „Суботівське городище”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Офіційні опоненти: 
Литвиненко Р.О., д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Донецький національний університет імені В. Стуса); 
Левицький О.Г., д.і.н., директор Центру археології (Інститут культурної спадщини АН Молдови); 
Сава Є.М., д.і.н., доцент, генеральний директор (Національний музей історії Молдови).

 

Захист дисертації СТУПАКА Дмитра Вікторовича, молодшого наукового співробітника відділу археології кам'яного віку (Інститут археології НАН України) на тему „Технології розщеплення кременю фінальнопалеолітичних і мезолітичних культур Українського Полісся”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник:
Залізняк Л.Л., д.і.н., професор, завідувач відділу археології кам'яного віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Сминтина О.В., д.і.н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України історичного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України);
Ногін Є.В., к.і.н., старший науковий співробітник (Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського).

 

11 жовтня 2017 р. відбудуться:

Захист дисертації НОВИЧЕНКОВОЇ Марії Вікторівни, молодшого наукового співробітника відділу античної археології (Інститут археології НАН України) на тему „Римське військове спорядження в Тавриці I ст. до н. е. — І ст. н. е. (за матеріалами розкопок святилища Гурзуфське Сідло)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник:
Буйських С.Б., к.і.н., старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:
Казакевич Г.М., д.і.н., доцент кафедри історії мистецтв історичного факультету (Київський національний університет ім. Т. Шевченка);
Баукова А.Ю., к.і.н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет ім. І. Франка).

 

Захист дисертації НЕПОМЯЩИХ Віталія Юрійовича, молодшого наукового співробітника відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України) на тему „Білгород Київський (Х — перша половина ХІІІ ст.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук..

Науковий керівник:
Моця О.П., д.і.н., професор, член-кореспондент НАНУ, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Возний І.П., д.і.н., професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича);
Колибенко О.В., к.і.н., професор кафедри історії та культури України (ДВЗН “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди”), заступник генерального директора НІЕЗ «Переяслав» з наукової роботи.

 

Засідання відбудуться о 14 годині в залі засідань Інституту (10 поверх).

Вчений секретар спецради О. Є. Фіалко