6 лютого 2018 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України.

 

6 лютого 2018 р. відбудуться:

Захист дисертації РУДИЧ Тетяни Олександрівни, к. і. н., старшого наукового співробітника відділу біоархеології (Інститут археології НАН України), „Населення Середнього Подніпров’я І—ІІ тисячоліть за матеріалами антропології”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Офіційні опоненти: 
Васільєв С. В., д. і. н., завідувач відділом фізичної антропології (Інститут етнології та антропології РАН);
Біляєва С. В., д. і. н., професор кафедри загальної історії (Уманський державний педагогічний Університет ім. П. Тичини);
Пивоваров С. В., д. і. н., заступник генерального директора по науковій роботі (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник).

 

Захист дисертації ПРОБИЙГОЛОВИ Олексія Сергійовича, старшого наукового співробітника (ДП НДП "Охоронна археологічна служба України"), „Населення нижньої течії Сіверського Донця та Донецького кряжу у заключний період доби пізньої бронзи”, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник
Отрощенко В. В., д. і. н., професор, завідувач відділу археології енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Литвиненко Р. О., д. і. н., професор, завідувач кафедри Всесвітньої історії (Донецький національний університет ім. В. Стуса); 
Тощев Г. М., к. і. н., доцент кафедри історії України (Запорізький Національний університет).

 

Засідання відбудуться о 14 годині в залі засідань Інституту (10 поверх).

Вчений секретар спецради О. Є. Фіалко