15—16 травня 2018 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України.

 

15 травня 2018 р. відбудуться:

Захист дисертації РУДЯ Віталія Сергійовича, молодшого наукового співробітника відділу археології енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України), „Трипільська культура півдня лісостепової зони у межиріччі Південного Бугу та Дністра (етапи ВІІ—СІ)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник
Відейко М. Ю., д. і. н., старший науковий співробітник, завідувач Науково-дослідної лабораторії археології (Київський університет ім. Б. Грінченка)

Офіційні опоненти: 
Клочко В. І., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
Кириленко О. С., к.і.н., старший науковий співробітник науково-експозиційного відділу (Музей історії Десятинної церкви).

 

Захист дисертації МИЛАШЕВСЬКОГО Олександра Степановича, молодшого наукового співробітника відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень (Інститут археології НАН України), „Північно-західний компонент черняхівської культури (за матеріалами ліпного посуду)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник
Магомедов Б. В., д. і. н., провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Любичев М. В., д. і. н., доцент, професор кафедри історії Східної Європи (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна);
Шишкін Р.Г., к. і. н., доцент кафедри історії та археології слов'ян (Інститут історичної освіти НПУ ім. Драгоманова).

 

16 травня 2018 р. відбудеться:

Захист дисертації ЛІФАНТІЙ Оксани Валентинівни, старшого наукового співробітника відділу найдавнішої та середньовічної історії України науково-дослідного експозиційного підрозділу (Національний музей історії України), „Коштовні металеві аплікації костюма населення Степової Скіфії VII—III ст. до н. е.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 

Науковий керівник
Болтрик Ю. В., к. і. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу Польовий комітет (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Бруяко І. В., д. і. н., старший науковий співробітник, директор (Одеський археологічний музей НАН України);
Русяєва М. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва (Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури).

 

Засідання відбудуться о 14 годині в залі засідань Інституту (10 поверх).

Вчений секретар спецради О. Є. Фіалко