На ресурсі "Асоціація реінтеграції Криму" опублікована стаття старшого наукового співробітника Інституту археології Евеліни Кравченко "Російські метаморфози" у давньогрецькому Херсонесі: літопис переділу "сфер впливу" в окупованому Севастополі", присвячена археологічній пам'ятці світового значення - Херсонесу Таврійському та ситуації, що склалася після анексії Кримського півострова російською федерацією.

Стаття "Російські метаморфози" у давньогрецькому Херсонесі: літопис переділу "сфер впливу" в окупованому Севастополі" українською

Article "Russian Metamorphoses” in Ancient Greek Chersonese: Chronicle of Redistribution of “Spheres of Influence” in Occupied Sevastopol" in English

Статья "Русские метаморфозы" в древнегреческом Херсонесе: хроника передела "сфер влияния" в оккупированном Севастополе" на русском