(н. 20.07.1951 р., м. Київ)
кандидат історичних наук, фахівець у галузі ранньослов’янської археології Abashyna1

1974 р. закінчила історичний факультет Київського педагогічного інституту. В 1981–1986 рр. навчалася в аспірантурі Інституту археології. 1987 р. захистила дисертацію «Население Среднего Поднепровья в ІІІ–V вв. н. э. (по материалам киевской культуры)». Від 1986 р. працювала в Інституті: молодший, науковий (1988–1993), старший (1993–2011) науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян.

Н. С. Абашина досліджує походження та ранню історію слов’ян, київську та черняхівську культури, слов’янські пам’ятки VI–IX ст. Середнього Подніпров’я. Вивчає історіографію проблеми етногенезу слов’ян, історію археології.

Провадила розкопки поселень київської культури в Середньому Подніпров’ї (Обухів ІІ, ІІІ і VIІ, Ходосівка-Діброва) та слов’янського поселення Обухів ІІ. Брала участь у дослідженні пам’яток черняхівської культури — могильників Дерев’яна, Боромля й Петриківці, поселення та могильника Обухів І, пізньозарубинецького поселення Головине І.

Викладала на історичному факультеті Київського педагогічного інституту та Переяслав-Хмельницького педагогічного університету. Автор понад 80 праць.

Основні праці:
Памятники киевской культуры. Свод археологических источников. — К., 1992 (у співавт.);
Першопочатки досліджень полів поховань в Україні // Археологія. — 1999. — № 4;
Пам’ятки черняхівської культури в Київській області. Археологічна карта. — К., 2003 (у співавт.);
Ранньослов’янські житла поселення Обухів II // Археологія давніх слов’ян. Дослідження і матеріали. — К., 2004;
Давні слов’яни. Археологія та історія. — К., 2012 (у співавт.).

Література:
Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. — Чернігів, 1997. — С. 134.