(н. 30.12.1948 р., м. Калінінград, РФ)
доктор історичних наук, дослідник археології та історії Криму пізньоримського та візантійського часу. Лауреат премії НАН України (2002) Aibabin

1972 р. закінчив історичний факультет Ленінградського університету. Працював у Феодосійському краєзнавчому музеї (1972–1975). Був аспірантом Державного Ермітажу. 1987 г. захистив кандидатську дисертацію «Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени», 1998 р. — докторську «Этническая история ранневизантийского Крыма».

В Інституті працював у 1976– 1989 рр. (відділ археології Криму). Надалі організував і очолював (1989– 1991) лабораторію з вивчення етнічної історії Криму при Сімферопольському державному університеті (нині Таврійський національний університет). Від 1991 р. — директор Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, створеного на базі лабораторії. Головний редактор щорічника «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии ». Організатор міжнародних наукових конференцій, присвячених зв’язкам населення Північного Причорномор’я та Візантії.

Очолював розкопки пам’яток на території Феодосії та її округи, Керчі, городища й некрополя Ескі-Кермен, могильників пізньоантичного та ранньосередньовічного часу (Чорноріченський, Дружне, Баклинський Яр, Лучисте). Керівник дипломних робіт і кандидатських дисертацій. Неодноразово читав лекції в зарубіжних університетах. Дійсний член Німецького археологічного інституту, асоційований член Центру з вивчення історії та цивілізації Візантії (Париж).

Від 1990 р. доцент, професор кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Таврійського національного університету.

Основні праці: Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени // МАИЭТ. — 1990. — I;
Скалистинский могильник. — К., 1993 (у співавт.);
Этническая история ранневизантийского Крыма. — Симферополь, 1999;
Города и степи Крыма в XIII– XIV вв. по археологическим свидетельствам // МАИЭТ. — 2003. — X;
Тhe Bertier-Delagarde Collection of Crimean Jewellery in the British Museum and related Material. — London, 2008 (у співавт.);
Могильник у села Лучистое. — Симферополь;
Керчь, 2008. — Т. 1 (у співавт.). Літ.: К 60-летию Александра Ильича Айбабина // МАИЭТ. — 2008. — XIV. — С. 3–8.