Дозвіл на роботу з матеріалами Наукового архіву надається дослідникам, які є спеціалістами з археології та інших дотичних дисциплін (або навчаються за відповідним профілем, за умови участі в процесі наукового керівника) та за наявності схваленої дирекцією Інституту археології та профільним науковим відділом заявки.

Необхідною умовою є дотримання авторського права, що включає отримання дозволу на роботу зі звітами від автора розкопок або профільного відділу Інституту археології (коли автора немає в живих).

У випадку публікації матеріалів обов'язкове посилання на місце зберігання архівних матеріалів.

Примірник опублікованої на основі архівних матеріалів праці передається до архівної бібліотеки.

 


З Р А З О К

оформлення заявки для роботи з архівними матералами колекцій

 

 (лист від організації, за якою закріплений заявник, на бланку організації, завіреному підписом керівника установи та печаткою)

 

Директору Інституту
археології НАН України
члену-кореспонденту
НАН України Чабаю В.П.

 

Прошу надати дозвіл на роботу з архівними матеріалами ______________________________________________________________________
(перелік потрібних колекцій)
__________________________________________________________________
(кому – Прізвище Ім’я По-батькові та посаду дослідника)
в рамках виконання _________________________________________________
(назва проекту, планової чи дисертаційної теми тощо)

За потреби зазначити необхідність фотофіксації або сканування.

 

Підпис відповідальної особи
та
печатка організації