Ouim. Випуск 4. Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В. П. Петрова. — Київ, 2014. — 236 с.

У збірнику надруковано статті дослідників пізньоримських старожитностей на території Південно-Східної Європи з України, Німеччини, Польщі та Росії. В основу статей покладено доповіді учасників міжнародної конференції, проведення якої заплановано у жовтні 2014 р. Чергова конференція має відбутись у Києві й буде присвячена вивченню актуальних проблем черняхівської культури. Більшість статей присвячені публікації нових матеріалів, аналізу та історичним реконструкціям черняхівської культури.

ЗМІСТ

Вступні зауваження (О. В. Петраускас, С. А. Горбаненко) — 5

Бондарь К. М. Геофизические критерии поисков и разведки памятников черняховской культуры на территории Украины — 7

Войнаровський В. М. Про деякі «недіагностичні» об'єкти з поселення черняхівської культури Комарів — 14

Гопкало О. В. Аксессуары костюма как показатель социальной стратификации (на основе погребений черняховской культуры) — 23

Диденко С. В. Хронология светлоглиняных узкогорлых амфор типов Шелов D и Р (по материалам погребальных комплексов) — 34

Жаров Г. В., Терпиловсьний Р. В. Нові пам'ятки черняхівської культури Дніпровського лісостепового Лівобережжя — 49

Любичев М. В., Мызгин К. В. Южная граница ареала черняховской культуры в днепро-донецкой лесостепи: современные представлення — 58

Магомедов Б. В. Декоративное оформление пряслиц черняховской культуры — 72

Мызгин К. В., Дымовский А. Приток римских денариев 1—2 вв. на территорию черняховской культуры в свете хронологической структуры и территориального распределения монетных кладок — 82

Милашевський О. С. Ліпна кераміка вельбарських типів в черняхівській культурі — 96

Михайловський Я. А. Нова знахідка пшеворського поховання зі зброєю на Хмельниччині — 133

Надвирняк А. В., Погорелец О. Г., Надвирняк А. А. К вопросу о римском военном присутствии и некоторых аспектах возникновения и формирования черняховской культуры в междуречье Среднего Поднестровья и Южного Побужья — 136

Надвірняк О. В., Погорілець О. Т. Нові знахідки бронзових казанів типу Неттооr на Поділлі — 151

Онищук Я. І. До проблеми етнокультурної приналежності пам'яток пізньоримського часу Волино-Подільського пограниччя — 156

Петраускас О. В. Деякі підсумки досліджень комплексу пам'яток пізньоримського часу біля с. Комарів — 165

Румянцева О. С. Стекольная мастерская в Комарове: характер и особенности производственного комплекса — 184

Тиліщак В. С. Могильник черняхівської культури Токи: хронологія та особливості керамічного комплексу — 197

Томашевський А. П., Павленко С. В. Нові пам'ятки римської доби на території Житомирського Полісся — 211

Шультце 3., Любичев М. В. О поселенческой структуре черняховской культурьі в области Днепро-Донецкого водораздела. Некоторые результаты исследований 2009—2013 гг — 223

 

Випуск 4 в форматі .pdf на ресурсі academia.edu