Ouim. Випуск 5. Черняхівська культура: до 85-річчя від дня народження І. С. Винокура. — Київ, 2016. — 208 с.

У збірнику надруковано статті, присвячені проблемам археологічних старожитностей доби римських впливів на території Південної, Східної та Центральної Європи. В основу статей покладено доповіді учасників секції історії та археології римського часу Європи міжнародної конференції, що відбулася в жовтні 2015 р. в місті Меджибіж. Конференція була присвячена пам'яті І. С. Винокура і об'єднана під назвою «Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н. е.». У статтях опубліковано нові матеріали, дано аналітичні дослідження окремих категорій матеріальної культури та висновки історичного характеру.

ЗМІСТ

Слово про Людину, Вчителя і Друга (Л. В. Вакуленко) — 5
Від редакторів (О. В. Петраускас, О. В. Гопкало, С. А. Горбаненко) — 7
Конференція «Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н. е.» (пам'яті І. С. Винокура), Меджибіж — 2015 (А. В. Скиба) — 11

Нові матеріали
Варачова К. Г. Випадковий комплекс знахідок пізньоримського часу біля с. Черкаська Лозова Харківської області — 14
Рейда Р. М., Гейко А. В., Сапєгін С. В. Поховання 115 Шишацького могильника зі скляним орнаментованим кубком — 20

Поховальний обряд
Гопкало О. В. Погребения кул ьтуры Черняхов-Сынтана-де-Муреш с двупластинчатыми фибулами: опыт социологического анализа групп — 29
Надвірняк О. В., Погорілець О. Г. Про окрему групу трупоспалень на могильниках черняхівської культури (за матеріалами памяток України) — 41
Тиліщак В. С. Дрібні камінці в інвентарі трупопокладень черняхівської культури — 50

Аналіз археологічних джерел
Белевец В. Г. О находках топоровидных подвесок позднеримского времени на территории Беларуси — 59
ПРИЛОЖЕНИЕ. Ермалицкая Н. Ф. Химический состав металла топоровидных подвесок из собраний Белорусского государственного университета — 67
Милашевський О.С. Замки, ключі та деталі скриньок у черняхівській культурі — 69
Петраускас О. В. Скляні посудини типу Еггерс/230 в черняхівській культурі: хронологічний аспект — 89

Матеріали з антропології
Рудич Т. О . Антропологічний склад населення черняхівської культури Поділля — 107
Козак О. Д. Землероби у Верхів'ях Південного Буга (палеопатологічне дослідження могильника біля с. Лісові Гринівці) — 116

Нумізматика
Бурше А. Битва при Абрите, императорская казна и ауреусы в Барбарикуме — 127
Мызгин К. В. Новые находки ауреусов Гордиана III, Филиппа Араба и Траяна Деция на территории Украины — 141

Дискусії
Любичєв М. В. Культурные группы раннего — начала позднеримского времени в Днепро-Донецкой Лесостепи и археологические источники — 146

Неверифіковані джерела
Магомедов Б. В. Черняховские золотые кольцевидые подвески с ушком — 164
Надвірняк О. В., Погорілець О. Г., Надвірняк О. О. Римські військові дипломи на території Південно-Східної Європи — 170

Summaries, Zusammenfassung — 186