Кабінет антропології та етнології імені Хв. Вовка при ВУАН, заснований 1921 року (до 1922 — Музей антропології та етнології), став центром антропологічних та етнологічних досліджень в Україні в 20-х — 30-х роках ХХ ст. Окрім власне антропологічних та етнологічних досліджень співробітники Кабінету проводили наукові археологічні розвідки й дослідження пам’яток доби каменю на території України.

Кабінет був одним із попередників Інституту археології НАН України: 1933 року за постановою ІІ Відділу ВУАН Кабінет антропології увійшов до новоствореної Секції історії матеріальної культури, пізніше — Інституту історії матеріальної культури.

З моменту створення установи перед нею постало питання підготовки власного друкованого органу. Таким виданням мав стати «Бюлетень кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка», що мав виходити починаючи з 1925 року.

Основним завданням видання було «...поширювати інтерес до антропологічних студій та притягувати до діяльності Кабінету якнайширші кола суспільства».

Планувалось, що Бюлетень мав виходити чотири рази на рік, об’ємом два друкованих аркуші.

Часопис мав бути структурований за такими рубриками: «Наукові розвідки і подання в галузі антропологічних наук (спеціальна антропологія, палеоетнологія, етнологія», «Хроніка дослідчої діяльності на Вкраїні, в межах Союзу й за кордоном», «Короткі програми–поради молодим дослідникам у царині дисциплін, що їх охоплює Кабінет», «Бібліографія».

На жаль, друком вийшло лише перше число часопису, очевидно, через складну фінансову ситуацію Академії наук. У випуску вміщені: коротка замітка з біографією Ф. Вовка, інформація про діяльність Кабінету та його програмні положення, інформація про діяльність регіональних наукових археологічних установ, публікації матеріалів досліджень І. Левицького та М. Ренського, методичні рекомендації щодо досліджень археологічних пам’яток за авторством М. Рудинського, інформація про організацію в м. Одеса археологічної конференції.

Мова видання — українська, резюме іншими мовами відсутні. Об’єм 50 сторінок.