З самого початку своєї діяльності Всеукраїнський археологічний комітет (дата заснування 1922 рік) підкреслював важливість видавничої діяльності та мав масштабні видавничі плани. У тому числі в цих планах був випуск кількох серійних видань. Однак постійний брак грошей не дозволив реалізувати їх повністю. Тому в перші роки існування, основні зусилля Комітет направив на свій періодичний орган «Короткі звідомлення ВУАК». На жаль, очевидно через складну фінансову ситуацію Академії наук, побачило світ лише два випуски цього видання за 1925 рік і 1926 рік (вийшли друком відповідно в 1926 і 1927 роках). Статті публікувалися українською мовою, резюме до статей — французькою.

Ці видання містили короткі ілюстровані звіти про розкопки та розвідки археологічних пам’яток в Україні, повідомлення про організаційну та пам’яткоохоронну діяльність ВУАКу. Їх упорядником був М. Я. Рудинський, а відповідальним за видання — О. П. Новицький. Видання стало першим офіційним науковим друкованим органом української археології.

Перший випуск збірника публікувався за постановою пленуму ВУАКу від 23.12.1925 року. Загальна кількість сторінок випуску — 117.

Другий випуск був присвячений пам'яті академіка М. Ф. Біляшівського. Публікувався за постановою Пленуму ВУАКу від 16.02.1927 року. Загальна кількість сторінок — 248.