«Середні віки на Україні» — науковий збірник, виходив під грифом Інституту археології АН УРСР упродовж 1971–1973 років.

Збірник був заснований на хвилі піднесення культурного й наукового життя в УРСР впродовж 2-ї половини 1960-х — початку 1970-х років.

Первісно планувався як періодичне видання, та цей задум не був реалізований. Вийшло 2 випуски. Відповідальний редактор — Ф. Шевченко. Мова — українська.

Видання збірника було припинене в межах ідеологічної кампанії «боротьби з буржуазним націоналізмом» та чистки в академічних інституціях 1972–1973 років. Наклад другого випуску був вилучений із наукового обігу.

У тематичному та фахово–дисциплінарному планах охоплював не тільки проблеми археології і медієвістики, а й джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін у контексті вивчення історії українського середньовіччя.

Низка публікацій на сторінках збірника, зокрема передмова Ф. Шевченка до першого випуску та стаття О. Компан «Проблеми українського середньовіччя», привернули увагу вчених поза межами України. Вживання дефініції «середні віки» трактувалося як своєрідна новація на теренах української радянської історіографії.

Друкувалися статті та матеріали відомих учених, зокрема В. Барана, М. Брайчевського, Є. Веймарна, Я. Дашкевича, Я. Ісаєвича, П. Калениченка, О. Компан, О. Купчинського, М. Кучера, О.-Н. Мацюка, Д. Наливайка, О. Стрижака, Ф. Шевченка та інших.