На початку 1930-х років Всеукраїнський археологічний комітет зробив чергову спробу започаткувати нове систематичне офіційне наукове видання — «Записки Всеукраїнського археологічного комітету».

В бібліотеці Інституту археології НАН України зберігається перший том «Записок ВУАКу» за 1930 рік, присвячений пам’яті професора В. Б. Антоновича та професора Ф. К. Вовка, що вийшов друком у 1931 році. В передмові зазначається, що цим томом розпочинається систематична публікація матеріалів експедиційних здобутків ВУАКу, й що збірник об’єднуватиме в собі археологічні та мистецтвознавчі студії. На жаль, цей випуск так і залишився єдиним.