В червні 2017 Кіровоградська археологічна експедиція ІА НАНУ здійснювала дослідження на півдні області, біля с. Богданівка Бобринецького р-ну.

До складу експедиції входили: проф. С.А. Скорий (керівник), науковий співробітник Інституту філософії НАН України, канд. філософських наук Р.В. Зимовець (Київ), археолог О.П. Орлик (Кропивницький). Крім того, до неї були залучені представники Центральноукраїнського педагогічного університету ім. В. Вінниченка — викладач К.І. Панченко (аспірант ІА НАНУ), магістрант С.А. Шавінін, студенти І.І. Шарій та В.О. Кулібаба.

Основним об’єктом дослідження став невеликий курган № 16, що входив у групу з 6 різних за розміром насипів. Група знаходиться на підвищенні, розташованому над долиною річки Сугоклії — правого припливу Інгулу. Необхідність розкопок диктувалась активним руйнуванням пам’ятки в процесі сільськогосподарських робіт.

Курган виявився скіфським. Він взагалі не мав грунтового насипу, а залишена на рівні давнього горизонту конструкція являла собой майже суцільний кам’яний панцир, побудований з різноманітного за розміром гранітного каміння.

У кургані відкрито 2 поховання: основне у вигляді досить глибокої (3,40 від рівня давнього горизонту) катакомби, та впускне, що являло собою грунтову яму невеликих розмірів. Могили виявилися пограбованими ще в давнину. Основне поховання містило залишки двох небіжчиків: судячи з антропології та супроводжуючого інвентарю, — чоловіка та жінки. Знахідки, що залишились після пограбування, нечисленні: деякі прикраси, в тому числі — срібні, а також — бронзові вістря стріл, залізний ніж. Впускне поховання, беручи до уваги знайдену в ньому скроневу підвіску, належало жінці.

Дані артефакти дають змогу датувати оба поховання 2-ою половиною IV ст. до н.е.

Окрім цих робіт, експедицією було здійснено ретельний огляд всіх курганів групи, до складу якої входив курган № 16. При цьому на двох з них були зафіксованні досить примітивні кам’яні стели доби енеоліту-бронзи, а на паханій поверхні (чи поблизу) 4-х з 6 курганів знайдені фрагменти, іноді досить числені, античних амфор, що свідчить про наявність в курганах скіфських поховань.

На одному з курганів, що розташовується у 3,5 км на південний схід від місця наших розкопок виявлено скупчення примітивних антропоморфних гранітних стел доби енеоліту-бронзи.

Варто відзначити, що археологічні дослідження, перш за все розкопки, в Бобринецькому районі Кіровоградської області раніше майже не здійснювалися (наприкінці ХІХ сторіччя біля Бобринця був розкопаний один курган, що належав до скіфської доби). Через це результати робіт Кіровоградської експедиції являють собою неабиякий інтерес для дослідження пам’яток доби бронзи та раннього залізного віку у середній течії Інгулу.

  KE1

Рис.1. Розкопки кургана № 16 біля с. Богданівка. Робочий момент.

 

KE1

Рис.2. Учасники Кіровоградської експедиції, зліва-направо: Шавінін С.А., Скорий С.А., Панченко К.І.

 

KE1

Рис.3. Курган № 16 у с. Богданівка. Вхідна яма катакомби.

 

KE1

Рис.4. Початок розкопок поховальної камери катакомби. Сидять: Шарій І.І., Кулібаба В.О., стоять: Орлик О.П., Зимовець Р.В.

 

KE1

Рис.5. Скупчення кам’яних стел енеоліту-бронзи на полі одного з курганів поблизу с. Богданівка.