17 липня 2017 року ІІІ Міжнародна археологічна польова школа, яка організована Інститутом археології НАНУ та КУ ІКЗ “Більськ” за підтримки ВГО “Спілка археологів України” розпочала свою роботу. Успішний початок робіт є результатом продуктивної співпрацї науковців Інституту археології НАНУ (Гречко Д.С., Каравайко Д.В. та Крютченко О.О.) та Історико-культурного заповідника “Більськ” (Корост І.І., Овчаренко М.І., Штанько А.І., Шапорда О.М.). У практичних та теоретичних заходах Школи, яка проходить на базі Більської археологічної експедиції ІА НАНУ беруть участь студенти та аспіранти Київського національного університету культури та мистецтв, Ягелонського університету (м. Краків, Польща), Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Львівського національного університету ім. І. Франка, Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко. Всебічну допомогу роботі експедиції надає директор СТОВ “Скіф” Олексій Васильович Бовдир, якому ми вдячні за підтримку.

Більське городище розташоване між річками Ворскла та суха Грунь поблизу с. Більськ Котелевського району Полтавської області. Дослідники ототожнюють його з містом Гелон, яке згадує Геродот. Площа Більского городища складає понад 4020 га, а загальна довжина валів — понад 33 км. Феноменальна пам’ятка вивчається вже понад 110 років та привертає увагу провідних дослідників з різних кутків світу. Городище існувало впродовж 500 років (VIII—IV ст. до н.е.) та було елементом глобальних історичних подій Центральної та Східної Європи. Розвиток городища віддзеркалює етнокультурні та господарсько-економічні зміни у житті прадавнього населення регіону того часу.

bilsk 2

Для цьогорічних досліджень була обрана ділянка валу Великого Більського городища в урочищі Царина Могила. Роботи мають на меті встановити час спорудження цього археологічного комплексу Більського городища, який складається з декількох окремих городищ, з‘єднаних системою ровів та валів а також низки неукріплених поселень, що містяться всередині окресленої валами території а також декількох курганних некрополів (загалом близько 1000 курганів).

На ділянці, обраній для досліджень, укріплення були збудовані по території вже існуючого поселення. Дослідження минулого року дозволили з‘ясувати, що вал був насипаний поверх заглибленого житлового приміщення, яке згоріло. Знахідки з цього житла дають можливість встановити дату після якої були проведено будівництво валу, а більш пізній культурний шар, яким перекривається підошва валу — час до якого це відбулося — тобто можна встановити відрізок часу, у який велося будівництво валу. Це може дозволити вирішити питання часу виникнення Великого Більського городища, що дозволить підійти до розуміння причин та механізми його створення — тобто реконструювати характер соціальної організації місцевого населення, який дозволяв проведення за єдиним планом масштабних будівельних робіт, до яких було залучено тисячі будівельників

Польові дослідження та заходи в межах програми роботи школи проходять згідно з графіком, тож ми сподіваємось, що невдовзі повідомимо про перші результати робіт.

bilsk 3