Дмитро Володимирович Каравайко

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології раннього залізного віку
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
хх поверх, кімната ххх

Тел.: +380 (44) 254 11 96

E-mail:

ORCID:

karavajko 

Профіль

Наукові інтереси:
Пам’ятки скіфського часу басейнів Десни та Сейму.

Поточні дослідження й проекти:
«Етнокультурні процеси на території України за доби раннього заліза», розділ «Населення скіфського часу басейну Середньої Десни та Сейму».

Експедиційна діяльність:
2012—дотепер — керівник експедиції по дослідженню пам’яток скіфського часу Путивльського Посейм’я;
2012—2014, 2017 — участь в роботі Дністровської комплексної експедиції;
2005—2006, 2016 — участь в експедиціях по дослідженню Більського городища;
2010—2011 — участь в роботі Південноруської експедиції (керівник Біляєва С.О.);
2004—2009 — керівник експедицій по дослідженню юхнівських городищ Подесення;
2002—участь в експедиції НАУКМА по дослідженню городища Пісочний Рів;
2001—2007 — участь у роботі Подільської постійнодіючої археологічної експедиції ІА НАН України;
1994—2001 участь в археологічних експедиціях по дослідженню давньоруського Чернігова, стародавніх Батурина та Новгород-Сіверського, різночасових пам’яток Чернігівської області.

Дисертаційне дослідження:
2007 — «Юхнівська культура», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. Скорий С.А.

Освіта:
2001—2003 — Національний університет «Києво-Могилянська Академія» магістерська програма «Археологія та давня історія України»;
1994—1999 — Чернігівський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченко, історичний факультет.