Скорий Сергій Анатолійович, д. і. н., завідувач відділу
E-mail: 

Гречко Денис Сергійович, д. і. н., пров. н. с.
E-mail: 

Махортих Сергій Володимирович, д. і. н., пров. н. с.
E-mail:

Симоненко Олександр Володимирович, д. і. н., пров. н. с.
E-mail:

Фіалко Олена Євгенівна, д. і. н., пров. н. с.
E-mail: 

Дараган Марина Миколаївна, к. і. н., ст. н. с.
E-mail: 

Каравайко Дмитро Володимирович, к. і. н., ст. н. с.
E-mail: 

Кравченко Евеліна Антонівна, к. і. н., ст. н. с.
E-mail: 

Могилов Олександр Дмитрович, к. і. н., ст. н. с.
E-mail:

Полін Сергій Васильович, к. і. н., ст. н. с.
E-mail: 

Дзнеладзе Олена Сергоївна, к. і. н., н. с., учений секретар відділу
E-mail: 

Крютченко Олексій Олександрович, к. і. н., н. с.
E-mail: