Скорий Сергій Анатолійович, д.і.н., завідувач відділу
E-mail: 

Махортих Сергій Володимирович, д.і.н., пров. н.с.
E-mail:

Симоненко Олександр Володимирович, д.і.н., пров. н.с.
E-mail:

Гречко Денис Сергійович, к.і.н., ст.н.с.
E-mail: 

Дараган Марина Миколаївна, к.і.н., ст.н.с.
E-mail: 

Каравайко Дмитро Володимирович, к.і.н., ст.н.с.
E-mail: 

Кравченко Евеліна Антонівна, к.і.н., ст.н.с.
E-mail: 

Могилов Олександр Дмитрович, к.і.н., ст.н.с.
E-mail:

Полін Сергій Васильович, к.і.н., ст.н.с.
E-mail: 

Фіалко Олена Євгенівна, к.і.н., ст.н.с.
E-mail: 

Дзнеладзе Олена Сергоївна, к.і.н., н.с., учений секретар відділу
E-mail: 

Крютченко Олексій Олександрович, м.н.с.
E-mail: