Олександр Дмитрович Могилов

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології раннього залізного віку
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
12 поверх, кімната 12хх

Тел.: +380 (44) 254 11 96 

E-mail: 

ORCID0000-0002-2400-2380

Могилов

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія доби раннього залізного віку півдня Східної Європи. Дослідження матеріальної культури та етнокультурних процесів населення Українського лісостепу в доскіфську та скіфську добу.

Поточні дослідження й проекти:
«Етнокультурні процеси на території України за доби раннього заліза». Розділ планової теми «Комарів – поселення доскіфського часу на Середньому Дністрі»

Експедиційна діяльність:
2017 — начальник Скіфської Правобережної експедиції ІА НАНУ. Розкопки Мотронинського городища скіфського часу та його могильника на Черкащині.
2016 — науковий співробітник експедиції Кам’янець-Подільського національного університету. Розкопки Рудковецького городища до скіфського часу на Середньому Дністрі.
2015 — начальник Більської експедиції ІА НАНУ. Роботи на селищах та некрополі Більського городища.
2001–2010 — науковий співробітник експедиції Кам’янець-Подільського університету. Розкопки курганів доби бронзи та раннього залізного віку біля с. Шутнівці, Чабанівка, Малинівці, Теклівка, Колодіївка, Спасівка в Хмельницькій обл.

Педагогічна діяльність:
2015 — старший викладач кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

 

Дисертаційне дослідження:
2006 — «Спорядження коня скіфської доби в Східноєвропейському Лісостепу», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Освіта:
2002–2005 – аспірантура Інституту археології НАН України, спеціальність "археологія".
1996–2001 -– Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, історичний факультет, спеціальність «історія».