Олена Сергоївна Дзнеладзе

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник, учений секретар відділу

Відділ археології раннього залізного віку
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
12 поверх, кімната 1208

Тел.: +380 (44) 254 11 96 

E-mail: 

ORCID0000-0003-3564-217X

Дзнеладзе 

Профіль

Наукові інтереси:
Елліністичний та римський час, пізньоскіфська та сарматська археологічні культури, взаємовідносини пізньоскіфського та сарматського населення Північного Причорномор'я і Криму, палеоантропологія, дрібні прикраси, костюм, реконструкція давнього вбрання.

Поточні дослідження й проекти:
«Етнокультурні процеси на території України за доби раннього заліза»; розділ «Археологічний атлас пізньоскіфських пам'яток Низового Дніпра».

Експедиційна діяльність:
2016 участь у роботі Херсонської археологічної експедиції ІА НАН України;
20112016 участь Пізньоскіфської археологічної експедиції ІА НАН України;
20072010 участь у роботі Київської археолого–архітектурної експедиції ІА НАН України;
2007 участь у роботі Херсонеської археологічної експедиції ІА НАН України;
2006 участь у роботі Білгород–Тірської археологічної експедиції ІА НАН України;
20042008 участь у роботі Тірітакської археологічної експедиції фонду «Деметра»;
20032006 участь у роботі Кошарської археологічної експедиції Одеського державного археологічного музею;
2001 участь у роботі Анетівської археологічної експедиції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Дисертаційне дослідження:
2016 «Намисто та підвіски сарматів Північного Причорномор'я», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник д.і.н. О. В. Симоненко.

Освіта:
2006–2008 — Національний університет «Києво–Могилянська академія», магістерська програма «Археологія та давня історія України», спеціалізація «археологія, історія», кваліфікація «магістр»
20022006 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра археології та етнології України, спеціальність «історія».