Марина Миколаївна Дараган

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології раннього залізного віку
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
хх поверх, кімната ххх

Тел.: +380 (44) 254 11 96 

E-mail: 

ORCID0000-0003-1019-9407

Daragan sm 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія доби раннього заліза, археологія доби бронзи, скіфська археологія, геоінформаційні технології, археологічна геофізика.

Поточні дослідження й проекти:
«Кургани та поселення доби бронзи та раннього заліза Північного Причорномор’я: публікація матеріалів та просторова організація пам’яток».
«Вивчення виробів з текстилю та шкіри з поховань степової Скіфії». Collaboration with Dr. Margarita Gleba, ERC Principal Research Associate, University of Cambridge, Ina Vanden Berghe, Royal Institute of Cultural Heritage KIK/IRPA, Prof. Matthew Collins, University of York, UK and University of Copenhagen, Denmark.
«Kurgane der Ukraine» Collaboration with Prof. Dr. Svend Hansen, Eurasia Department, German Archaeological Institute (керівник - канд. іст. наук Полін С.В.).
«Assimilation and transformation of the space at the end of the Bronze Age — Early Iron Age in the Northern Black Sea Coast: geo-information analysis of the transformation of settlement and burial structures». Research is supported by Alexander von Humboldt Stiftung.
«The production technology of Scythian Archery equipment: bows, arrows and quivers». Research is supported by Gerda Henkel Fellowship.

Гранти і стипендії:
2016 --- Alexander von Humboldt Foundation. Equipment grant
2016--2013 --- Alexander von Humboldt fellowship. Eurasia Department, German Archaeological Institute / Stiftung Preussischer Kulturbesitz
2016 --- Exzellenzclusters TOPOI. 2. Monumentalized Knowledge. Extra-Large Projects in Ancient Civilizations. Senior Fellow
2012 --- Ехellenzclusters TOPOI.1. Spatial effects of technological innovations and changing ways of life. Senior Fellow
2008, 2010, 2012, 2013 --- German Archaeological Institute Fellowship

Міжнародні та міждисциплінарні проекти:
Геофізичні дослідження масових єврейських поховань часів Другої світової війни з метою розробки неінвазивної методології виявлення і локалізації місць розстрілу під час Голокосту (на замовлення Представництва Американського Об’єднання Комітетів для Євреїв бувшого Радянського Союзу та посольства Німмечини в Україні). Виконавець, геоінформаційне супроводження.
2012 --- «Геоінформаційне забезпечення заходів з вилучення вибухонебезпечних речовин з Iнкерманських штолень» (Наукова експертиза на замовлення Управління ДСНС України в м. Севастополі України). Виконавець, геоінформаційне супроводження.
2011 --- «Комплексні геофізичні та геоінформаційні дослідження з метою локалізації скупчень вибухонебезпечних речовин і картування пустотного простору штолень гори Шампань» (НДР 11Н049-03 на замовлення МНС України). Виконавець, геоінформаційне супроводження.
Сучасні геофізичні технології при дослідженні взаємозв'язків між природними та історичними процесами в житті давніх культурних спільнот. Проект Ф49 Державного фонду фундаментальних досліджень. Грант Президента України GP/F49/060. Виконавець, археолог, геоінформаційне супроводження.
2012 --- BADANIE CMENTARZYSKA KULTURY KOMAROWSKIEJ W BUKIVNEJ NAD GÓRNYM DNIESTREM sfi nansowanego ze środkow Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawiedecyzji numer DEC-2011/03/B/HS3/00839. Badaniami kierowali ze strony polskiej – dr hab. Przemysław Makarowicz z IP UAM w Poznaniu, ze strony ukraińskiej – dr Siergiej Lysenko z IA NAN Ukrainy w Kijowie i dr Igor Kočkin z IHP NPUVS w Ivano-Frankivsku (). Виконавець, тахеометричне супроводження.
2006--2008 --- Спільний проект Президії НАНУ та РГНФ «Греко-варварські відносини на півдні України та Росїї (методика досліджень). Виконавець.
2004--2006 --- Українсько-американський курганний проект (Florida State University – Інститут археології НАН України). Виконавець.
2004--2006 --- Спільний проект Президії НАНУ та РГНФ "Античний світ та варвари на півдні Росії й України. Ольвія, Скіфія та Боспор (досвід порівняльного вивчення) № 01 – 150. Виконавець.

Експедиційна діяльність:
2017 – Орджонікідзевська археологічна експедиція ІА НАНУ. Дослідження курганів епохи бронзи – скіфського часу (начальник — к.і.н. Полін С. В.), заступник начальника.
2012 – Кримська Передгірна експедиція Кримського відділення Інституту археології та Кримського республіканського історико-культурного заповідника Неаполь Скіфський (начальник - к.і.н. Зайцев Ю. П.), науковий співробітник, тахеометричне супроводження.
2011 — Україно-Польська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження курганів тшинецького культурного кола (начальник — к.і.н. Лисенко С.Д.), науковий співробітник, тахеометричне супроводження.
2007–2010 — Начальник Жаботинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України. Дослідження поселень і городищ перед скіфської і скіфської доби.
2008 — Подільська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження Київського Подолу (начальник — к.і.н. Сагайдак М.А.), науковий співробітник, тахеометричне супроводження.
2006-2007 — Хортицька археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження курганів на острові Хортиця (Запоріжжя) (начальник — д.і.н. Гаврилюк Н. О.), науковий співробітник, тахеометричне супроводження.
2005-2007 — Старокиївська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження Десятинної церкви (начальник — д.і.н. Івакін Г. Ю.), науковий співробітник, тахеометричне супроводження.
2007 — Орджонікідзевська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження курганів епохи енеоліту-бронзи- скіфського часу біля м. Орджонікідзе (начальник — к.і.н. Полін С. В.), заступник начальника.
2004 — Хотівська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження на Хотівському городищі скіфської епохи (начальник — д.і.н. Івакін Г. Ю.), начальник підрозділу.
2004-2009 — Скіфська степова археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження Олександропільського царського скіфського кургану), заступник начальника.
2000-2003 — Орджонікідзевська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Дослідження курганів епохи енеоліту-бронзи- скіфського часу біля м. Орджонікідзе (начальник — к.і.н. Полін С. В.), лаборант.
1996-1999— приймала участь у археологічній експедиції Харківського палацу дітей та юнацтва. Дослідження на Більському городищі (начальник — к.і.н. Шрамко І. Б.).
1994-1995 — Археологічні експедиції Центру охорони та досліджень Полтавської облдержадміністрації. Дослідження на Більському городищі (начальник – к.і.н. Супруненко О.Б.), науковий співробітник.
1987-1993 — приймала участь у археологічній експедиції Полтавського державного педагогічного інституту. Дослідження городища скіфського часу біля с. Книшівка (начальник — к.і.н. Гавриш П. Я.).

Наукові організації й товариства:
Дослідницька група (A-II) Innovations, (B-2) XXL - Monumentalized Knowledge. Extra-Large Projects in Ancient Civilizations та (B-2-4) Scythian Tombs TOPOI I-II.
Alexander von Humboldt Foundation

Технічні навички:
ESRI ArcGIS 9.3 to 10.2
Trimble Geomatic Office
TRIMBLE BUSINESS CENTER
Trimble GeoExplorer CE
Trimble 3300DR Total Station
Total Station /Trimble M3 5''
GNSS System Trimble Geo XR
GNSS System Trimble Geo XH

Дисертаційне дослідження:
2006 --- Жаботинский этап начала раннего железного века Днепровской Правобережной Лесостепи, наук. кер. ---

Освіта:
1993--1995 –- Полтавський державний педагогічний інститут (спеціальність географія і історія)
1995--1999 –- Харківський національний університет ім. В.Каразіна (історик, викладач історії і суспільно-політичних дисциплін)