В кінці червня — липні Скіфська Правобережна експедиція ІА НАН України провела дослідження відомого Мотронинського городища скіфського часу в Чигиринському районі Черкаської області.

Дослідження були організовані Інститутом археології НАН України спільно з Національним історико-культурним заповідником «Чигирин». На базі експедиції діяла Літня археологічна школа. Студенти Черкаського національного університету та Центральноукраїнського державного університету, що брали участь у її роботі, набули практичного досвіду ведення археологічних розкопок, і мали змогу прослухати теоретичний лекційний курс з археологічної тематики.

2s    3s


Роботи експедиції під керівництвом старшого наукового співробітника Інституту археології НАН України О. Д. Могилова були зосереджені на вивченні оборонної системи городища та поховального обряду його мешканців. Система захисних споруд пам’ятки включає дві концентричні оборонні лінії, що складаються з валу та рову перед ним. Розріз валу внутрішньої оборонної лінії, дозволив встановити час спорудження. Він припадає на ранньоскіфську добу. Досліджено низку господарських ям, а також вогнища, що палились при насипанні валу. Знахідки представлені керамікою, наконечниками стріл. Кургани містили поховання в прямокутних та овальних ямах.
Здійснено розвідки на маловідомих пам'ятках в околицях Мотронинського городища. Зафіксовано нові поселення скіфського часу. Наступного року дослідження пам’ятки планується продовжити.