У червні—липні 2018 р. Скіфська Правобережна експедиція Інституту археології НАН України (керівник — к. і. н., с. н. с. О. Д. Могилов) спільно з Національним історико-культурним заповідником «Чигирин» проводила роботи на відомому Мотронинському городищі скіфського часу, розташованому біля с. Мельники Чигиринського району Черкаської області.

На базі експедиції діяла Літня польова археологічна школа. До роботи долучилися Центральноукраїнський державний педагогічний університет та Криворізький державний педагогічний університет, а також Кам’янський державний історико-культурний заповідник. Слухачі археологічної школи отримали не лише практичні навички археологічних розкопок, але й теоретичні знання в ході археологічного лекторію.

Головні дослідження були зосереджені в районі валу внутрішнього укріплення Мотронинського городища, й стали продовженням минулорічних розкопок. В ході робіт відкрито житлові, господарські та поховальні комплекси скіфського часу. Знахідки представлені насамперед керамікою. Переважає ліпний місцевий посуд. Трапляються фрагменти античних посудин: амфор, зрідка – розписного посуду. Виявлено наконечники стріл, шила. Матеріал відноситься до VII — початку V ст. до н. е.

Motron 1
Учасники експедиції

Motron 2
Учасники експедиції

Motron 3
Яма, заповнена кістками тварин

Motron 4
Розчисточні роботи

Motron 5    Motron 6
Людський череп в заповненні господарської ями                                             Знахідки з Мотронинського городища