Скіфська Правобережна експедиція в червні та липні 2019 р. продовжила дослідження пам’яток скіфського часу на Черкащині.

Експедиція була організована Інститутом археології НАН України (начальник – О. Д. Могилов) та Національним історико-культурним заповідником «Чигирин» (завідуючий сектором археології – С. В. Руденко). До роботи приєднався Кам’янський державний історико-культурний заповідник (завідуючий Історичним музеєм – Ю. Ю. Ляшко), а також Центральноукраїнський та Криворізький державні педагогічні університети (керівники практики – викладачі К. І. Панченко, А. В. Тарасов, А. О. Дробот). Участь у роботі експедиції взяв професор Токійського національного музею (Японія) Такахама Шу.

2019 1
Учасники досліджень 2019 р.

На базі експедиції діяла Міжнародна археологічна школа. Студенти школи мали змогу не лише на практиці засвоїти методику археологічних досліджень, а й прослухати теоретичний лекційний курс про актуальні питання археології України та інших країн.

2019 2
Археологічний лекторій (Т. Шу, О.Д. Могилов, С.В. Руденко)

Дослідження були продовжені біля сіл Жаботин та Михайлівка, де досліджувався курган 2. Під насипом у прямокутній могилі виявлено захоронення вершника скіфського часу. Воїн V ст. до н.е. супроводжувався багатим інвентарем, серед якого особливо виділяються чудові вуздечні набори, прикрашені прекрасними бляхами у скіфському звіриному стилі.

2019 3

Курган біля Жаботина та Михайлівки

У могильнику біля Мотронинського городища розкопувались три кургани у дальній групі, на південний захід від цитаделі. Важливим результатом стало відкриття захоронень доскіфського часу, що супроводжувались характерним набором керамічного посуду (зокрема – й з врізним «жаботинським» орнаментом), наконечниками стріл. В один із курганів було впущене поховання середньоскіфського часу, що вціліло від пограбування. Воїн лежав витягнуто на спині головою на захід. Ноги розсунуті вбоки. Його супроводжували меч, сагайдак зі стрілами, ніж, кам'яна плитка.

2019 5

Деталі вузди з розкопок експедиції

Отримані результати дають важливі матеріали для дослідження етнокультурної історії племен Дніпровського Правобережного Лісостепу за скіфської доби.

2019 4