Скіфська Середньодніпровська експедиція Інституту археології НАН України (керівники – Сергій Скорий, Роман Зимовець, Віталій Окатенко), під загальним керівництвом д.і.н., проф. Сергія Скорого, здійснила повне дослідження кургану № 524 у с. Жаботин (басейн р. Тясмин).

Це – опорна пам'ятка доби скіфської архаїки в Дніпровському лісостеповому Правобережжі.

На час дослідження курган мав діаметр 60 м при висоті близько 3,0 м.

В результаті проведених робіт з'ясовані наступні деталі:

1) методика робіт на кургані, використана А. А. Бобринським (1913 р.);

2) архітектурні особливості насипу, де широко використовувалося дерево;

3) деталі конструкції Центральної гробниці (загальна площа понад 30 кв. м);

4) організація підкурганного простору, в тому числі – поблизу гробниці: ритуальні помости, людське жертвоприношення (?) та ін.

У колі виявлених нечисленних артефактів присутні речі як відомі як за матеріалами розкопок 1913 р., так і не зустрінуті раніше. До останніх знахідок належать бронзова бляшка від кінської упряжі у вигляді голови козла, фрагмент керамічної посудини тощо. Зауважимо, що виявлена згадана бляшка – лише другий зразок скіфського звіриного стилю, виявлений в даному кургані. До першого належить золота аплікація у вигляді фігурки лані з підібраними ногами, тобто – в жертовної позі, з поверненою вліво головою (2 екз.).

Нові знахідки дозволяють з великою обережністю ставитися до тенденції подавнення даної поховальної пам'ятки.

У розкопках кургану, крім керівників, брав участь невеликий, але дружний і добре підготовлений професійно колектив: Анастасія Корохіна, Сергій Купрій (Київ), Олексій Коротя (Суми – Котельва), Андрій Голубєв, Роман Кравченко, Микола Фільчаков, Карина Сухорукова, Роман Тимошевський, Іван Білько (Харків), Юрій і Сергій Ляшко (Кам'янка). Успішній роботі експедиції, безсумнівно, сприяла майстерність бульдозериста Михайла Задорожного.

Всім їм – сердечне спасибі!

1

Рис.1. Загальний вигляд робот на кургані № 524 біля с. Жаботин.

2

Рис.2. Робочий момент при дослідженні Центральної гробниці.